หินเทียม Hi Craftstone (ไฮ คร๊าฟสโตน) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะคือ การใส่สารกันน้ำผสมเข้าไปในตัวหินเทียมด้วย ทำให้เพิ่มคุณสมบัติในการที่จะต่อต้านการซึมผ่านของน้ำ ทำให้หินเทียมนี้สามารถอยู่ ได้ในสภาพภูมิอากาศที่เปียกชื้น จากการผสมสารประกอบในระหว่างขั้นตอนการผลิต จึงทำให้หินชนิดนี้มีความทนทานมากกว่าหินทั่วๆ ไป
หินเทียม Hi Craftstone (ไฮ คร๊าฟสโตน)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีการติดไฟ หรือ ลามไฟ และ ไม่เกิดควัน


คุณสมบัติโดยทั่วไป

ส่วนประกอบของวัสดุ    :    Portland ซีเมนต์ เม็ดหินภูเขาไฟ และ สี
น้ำหนักต่อหน่วย           :    35-45 Kg/sq.m.  (แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์)
ความหนา                   :    20-40 มม.  (แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์)

ลักษณะทางกายภาพ

ช่องว่าง      :   น้อยกว่า ร้อยละ 35    
แรงดัน       :    มากกว่า 12.0N/ตารางมิลลิเมตร    
ความโค้ง    :    มากกว่า 5.0N/ตารางมิลลิเม

ลักษณะอื่น ๆ ทางกายภาพ
สามารถทนต่อสภาวะจุดเยือกแข็ง 25 รอบของการละลายอย่างอิสระ บรรจุ 10  ที่อุณหภูมิ –15 องศาเซลเซียสและ 15 รอบที่ –5 องศาเซลเซียส ในช่วงท้ายของการละลายแต่ละครั้ง ตัวอย่างที่ทำการทดสอบในน้ำที่มีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ไม่มีการผันแปรและสลายตัวของตัวอย่างทุกชิ้นที่ทำการทดสอบ

2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.