ขั้นตอนที่ 1

เตรียมพื้นผิวให้สะอาด เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและไร้ปัญหา


 

ขั้นตอนที่ 2

ทาสารยึดเกาะกับแผ่นหินอ่อนเทียม HiGloss Board ให้ทั่ว

 

ขั้นตอนที่ 3

ทาสารยึดเกาะเช่นเดียวกันกับพื้นผิวที่จะติดตั้งแผ่นหินอ่อนเทียม HiGloss Board

ขั้นตอนที่ 4

นำแผ่นหินอ่อนเทียม HiGloss Board มาติดกับพื้นผิวที่เตรียมการติดตั้งไว้

ขั้นตอนที่ 5

ทิ้งไว้เป็นเวลา 30-40 นาทีเพื่อให้สารยึดเกาะแห้งตัว

2015 © Seven Republic. ALL Rights Reserved.